Anasayfa    Kurumsal    Hizmetler    World Wide    Basında Biz    İnsan Kaynakları    İletişim   

 Pazarlama Araştırması

PAZARLAMA ARAŞTIRMALARI KONULARIMIZ

  Müşteri Memnuniyeti Araştırması

  Çalışan Memnuniyeti Araştırması

  Marka Konumlandırma / İmaj Araştırması

  Reklam / Promosyon Pre-test / Post-test Araştırması

  Tat-Ürün Testi Yeni ürün Geliştirme Araştırması

  Tüketici Panel Araştırması

PAZARLAMA ARAŞTIRMALARI YÖNTEMLERİMİZ

  Kalitatif Araştırmalar

  Kantitatif Araştırmalar

KANTİTATİF ARAŞTIRMALAR

Kitlelerin ortaya çıkan değişkenlerin etkisiyle belirli bir zamandaki tutum ve davranışlarında ne gibi farklılıkların ortaya çıktığını tespit etmeye yarayan, Ana kitleyi temsil edecek örneklemin seçilmesi ile daha çok sayısal çoğunluk/ azınlık temsiliyetlerinin saptandığı, sayısal yorum ve genelleme yapılabilen araştırma yöntemidir.

- Yüz yüze anket görüşmesi

Seçilen bölgelerde rastlantısal olarak yaşa, sosyo ekonomik sınıfına göre belirlenerek yapılan anket görüşmeleridir.

- Online anket

E-mail ve ya yönlendirilen web sayfası yolu ile yapılan anket görüşmeleridir.

- CATI (Bilgisayar destekli telefon anketi)

Telefonla, seçilmiş kitleye ulaşılarak yapılan anket görüşmeleridir, görüşmeler kayıt altına alınmaktadır.

- Tüketici Panelleri

Tüketicilerin satın alma alışkanlıkları ve eğilimlerini ölçmek için belli bir zaman diliminde ve belirlenmiş hedef kitle üzerinden yürütülen araştırmalardır. Örneğin Hane Tüketici paneli vb.

 


Sitenin Her Hakkı Saklıdır © 1998 | Piramit Danismanlik